NativeAqua85 Blog

New Polishes. #sallyhansen  #nyc
Apr 23

New Polishes. #sallyhansen #nyc

My Beautiful Cousin Sydney. Mi Hermosa Primita Sydney. #MyCousinDay #MiPrimaDia
Apr 23

My Beautiful Cousin Sydney. Mi Hermosa Primita Sydney. #MyCousinDay #MiPrimaDia

Beauty Love
Apr 23

Beauty Love

I Love Nail Polishes! #nailpolish #sallyhansen
Apr 23

I Love Nail Polishes! #nailpolish #sallyhansen

I love black high heels. #HighHeels #BlackHeels #ILoveShoes #ShoeLover
Apr 23

I love black high heels. #HighHeels #BlackHeels #ILoveShoes #ShoeLover

My haircut from the front.
Apr 23

My haircut from the front.

#Bath&BodyWorks #HandSanitizers
Apr 23

#Bath&BodyWorks #HandSanitizers

My dog Mia watching TV yesterday. She Loves watching TV.
Apr 23

My dog Mia watching TV yesterday. She Loves watching TV.

My Town #Library. #Dracut,MA
Apr 23

My Town #Library. #Dracut,MA

My #Bedroom.
Apr 23

My #Bedroom.